ZvarTRONIC

Inteligentny Moduł Tyrystorowy

Aplikacje

  • Moduł tyrystorowy ZvarTRONIC przeznaczony jest do stosowania w systemach korekcji współczynnika mocy, w których wymagana jest szybka kompensacja z powodu bardzo szybkiej zmiany obciążenia indukcyjnego. Przykładowe zastosowania szybkiej kompensacji to: spawarki, prasy, windy, dźwigi, turbiny wiatrowe.
  • Tyrystor jest zwykle kontrolowany przez szybki regulator współczynnika mocy.
  • Tyrystor może również przełączać obciążenie indukcyjne za pomocą reaktorów dekompensacyjnych, ale tylko przy cyklu przełączania dłuższym niż 5 sekund.

Dane techniczne

Napięcie sieci (obwód główny)380 … 480 V AC, 50/60 Hz
Maksymalny prąd roboczy108 Amp RMS
Maksymalna moc75 kvar lub 3x 40 kvar jednofazowe / 400 V AC 50Hz
Typ obciążeniaPojemnościowe, Rezystancyjne, Indukcyjne (dławiki dekompensacyjne)
Napięcie zasilania230 V AC, 50/60Hz
Napięcie sterowania230 V AC, 50/60Hz lub 12 … 24 V DC
Czas łączenia sterowanie ACMaksymalnie 11ms
Czas łączenia sterowanie DCMaksymalnie 10ms
MonitoringMonitorowanie temperatury kondensatora i dławika, Sygnalizacja stanu załączenia i Alarmów poprzez 4 LEDy,
Przekaźniki wyjścioweNormalnie otwarty, Maksymalnie 7A AC1
Straty mocy (W)Maksymalnie: (W) = 2 • I (A); 2 • 108A = 214W
Zabezpieczenie (obwód główny)Bezpiecznik szybki (gF) NH00; prąd In • 1.05 do In • 1.3
Wymiary (mm)130 x 245 x 220 (Sz x Wys x Gł)
Zgodność z normamiIEC/EN 60947-4-3; IEC/EN 61000-6-2; IEC/EN 61000-6-4
Pozycja montażuPionowo, lub poziomo, minimum 150mm przestrzeni z góry i z dołu
Temperatura otoczenia przy obciążeniu maksymalnym-25 … +45 °C bez obniżania parametrów roboczych
Masa / Stopień ochrony5.7kg / IP-00

Montaż pionowy

Montaż poziomy

Diagram połaczeń - Możliwe okablowanie obwodów sterowania

Sterowanie 230 V AC przez Regulator Mocy Biernej z wyjściami przekaźnikowymi

Sterowanie 24 V DC przez Regulator Mocy Biernej z wyjściami tranzystorowymi

Sterowanie 24 V DC przez Regulator Mocy Biernej z wyjściami tranzystorowymi jednofazowymi

Diagram połaczeń - Możliwe okablowanie obwodów sterowania

Obwody pomocnicze sterowania i monitoringu

Wymiary fizyczne

Diagram połaczeń - Możliwe okablowanie obwodów głównych

Otwarty trójkąt dla kondensatorów jednofazowych

Standardowy kondensator w trójkącie lub gwieździe. Również dla 3 jednofazowych kondensatorów, podłączonych do toru Neutralnego. Dla kompensacji jednofazowej - asymetrycznej

Interfejs modułu - Opis funkcji

Moduł tyrystorowy ZvarTRONIC wymaga zasilania 230V AC podanego do zacisków (3), poprawność zasilania i sprawność urządzenia wskazuje dioda (2). Diody (1) wskazują stan każdego z głównych torów prądowych, mogą one działać niezależnie, lub równocześnie w zależności od wybranego sposobu sterowania. Moduł posiada funkcje monitorowania stanu pracy kondensatora i dławika ochronnego, również steruje zintegrowanym wentylatorem. Dioda (4) sygnalizuje stan monitorowanych elementów. Podczas pracy tyrystora dioda może nie świecić w ogóle, wtedy nie ma żadnego wzbudzenia, czy alarmu, jest to stan normalny. Dioda (4) może sygnalizować puls z długą przerwą (stan określony na grafice (5a)). Oznacza to również poprawną pracę, ale moduł tyrystorowy osiągnął wewnętrzną temperaturę wymagającą aktywnego chłodzenia. Załącza się wtedy styk (11) wymagający zasilania 230V z zacisku fazowego (3). Styk (11) zasila zintegrowany wentylator modułu, można go również wykorzystać do zasilania dodatkowego wentylatora w obudowie systemu kompensacji. Styk (11) można dodatkowo wyzwolić wejściem AUX (16) poprzez podanie „+” z obwodu sterowania 12V-24V DC ta funkcja może być przydatna by wymusić dodatkowe chłodzenie w szafie na nawet gdy dany moduł tyrystorowy jest zimny, ale temperatura w szafie osiągnęła wysoką wartość. Wejście (16) może być sterowane poprzez Regulator Mocy Biernej. W przypadku gdy moduł będzie niewystarczająco chłodzony, ulegnie przegrzaniu i automatycznemu wyłączeniu, moduł będzie sygnalizował stan przegrzania poprzez diodę (4) stan (5d). Moduł posiada dwa zewnętrzne termistory do monitorowania kondensatora (10) i dławika (9). Termistory mają wspólny przewód masy GND (8). Potencjometr (6) służy do ustawienia granicznej temperatury kondensatora, domyślnie może to być 60°C. Można przyjąć na potencjometrze (7) dla dławika graniczną wartość 100°C. Te wartości mogą być inne w zależności od zaleceń producentów. W przypadku przegrzania kondensatora powyżej nastawionej temperatury na potencjometrze (6) moduł będzie sygnalizował poprzez diodę (4) jeden długi sygnał i jeden krótki z przerwą, według wzoru (5b). W momencie gdy dławik osiągnie wyższą temperaturę niż zadany limit na potencjometrze (7) dioda cztery będzie sygnalizowała jeden długi sygnał i dwa krótkie według wzoru (5c). Każdy z stanów alarmowych: 5b; 5c; 5d jeżeli się uaktywni spowoduje stałe odłączenie obwodów głównych, nawet jeżeli stan alarmowy ustąpi, wymagany jest reset urządzenia poprzez odłączenie napięcia zasilania (3). Moduł tyrystorowy ma możliwość sterowania poprzez dwa napięcia sterowania. Napięciem AC (13) można załączyć wyłącznie wszystkie tory prądowe. Napięcie DC (14-15) umożliwia sterowanie niezależne torami prądowymi podając napięcie na zaciski L1; L2; L3 osobno, lub można zmostkować te zaciski i sterować wszystkimi torami jednocześnie.