Zvar

Kondensatory do kompensacji mocy biernej Zvar

Z początkiem roku 2015 firma Zenex wprowadzi do oferty własne kondensatory mocy Zvar®. Stając się tym samym polskim producentem kondensatorów wśród grona kilkunastu producentów w Europie. Składają się one z pojedynczych, indywidualnie zabezpieczonych modułów jednofazowych. Kondensatory te dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technicznym przewyższają wymagania norm, oraz wyprzedzają znacznie firmy konkurencyjne.

Parametry techniczne

Element charakterystyki Kondensator modułowy Zvar®
Obudowa Samogasnący trudnopalny Poliamid w klasie V0
Potrzeba uziemienia Nie - druga klasa izolacji
Dielektryk / okładziny Polipropylenowa folia / metalizowana alu-cynkiem
Impregnat Suchy, żywiczny
Zabezpieczenie przeciw wybuchowe Poprzez urządzenie nadciśnieniowe
(membrana odłączająca znormalizowany bezpiecznik)
Rodzaje uszkodzeń
kondensatora
Brak ryzyka, ponieważ:
- suchy
-samogasnący
-niemożliwa deformacja
Temperatura otoczenia -40 do +55°C
Maksymalna chwilowa
temperatura pracy
90°C
Średnia temperatura pracy 24h 45°C
Moc strat (ciepło) <0,25W / kvar (wliczony rezystor rozładowujący)
Maksymalne dopuszczalne napięcie
- zgodne z normą IEC 60831 - 1 i 2
Ucn + 20% 24h/24h
Ucn + 25% 18h/24h
Ucn + 30% 12h/24h
przykład: Ucn = 440V + 20% = 528V 24h/24h - na stałe
Maksymalny dopuszczalny prąd 1.5 ln
Testowane napięciem
(zacisk - zacisk)
2,15 Un AC 10sec.
Testowane napięciem
(zacisk - obudowa)
6kV AC 1min
15kV AC 1,2/50μ sec.
Żywotność >130 000h
Pozycja pracy Dowolna

Wykonanie

Kondensatory Zar® zostały zaprojektowane i wykonane w technologii suchej(żywicznej). Zastosowanie elementarnych kubków jednofazowych umożliwia dużą elastyczność w konfiguracji gotowych kondensatorów.
Połączenie kubków w trójkąt lub gwiazdę umożliwia otrzymanie kondensatora trójfazowego o różnych parametrach elektrycznych, zarówno mocy jak i różnych dopuszczalnych napięć pracy.
Łączenie kubków równolegle, lub szeregowo daje możliwość uzyskania kondensatora jednofazowego o wyższych prądach, lub na wyższe napięcia nominalne.
Zwijki wykonano z dwóch folii polipropylenowych pokrytych z jednej strony alu-cynkiem. Pokrycie metalem stanowi okładzinę, a folia polipropylenowa izolację. Całość zalana została żywicą poliuretanową tworząc zewnętrzną obudowę zwijki chroniącą od mechanicznych i elektrycznych oddziaływań zewnętrznych.
Do wykonania zewnętrznej obudowy zwijki zastosowano Poliamid >PA66-GF25<, posiadający klasę palności V0, zgodnie z normą ISO 1210/UL94.

Żaden płyn izolacyjny ani impregnat nie jest używany przy produkcji kondensatorów Zvar®, zatem produkt bardzo dobrze spełnia wymagania norm ochrony środowiska(nie zastosowano PCB - polichlorowanych bifenyli).

Zabezpieczenia wewnętrzne

*Wszystkie produkowane na dziś kondensatory mocy oparte są na zwijkach polipropylenowych z możliwością samo regeneracji: ta właściwość wynika z zastosowania odpowiednio cienkiej warstwy pokrycia metalizowanego które w przypadku przebicia izolacji utlenia się tym samym odtwarza izolację elektryczną.
Jeżeli jednak uszkodzenie elektryczne jest duże i nie zostanie zlikwidowane samoistnie, lub kondensator jest znacznie przeciążony przez dłuższy czas, wtedy następuje przepalenie wewnętrznej wkładki bezpiecznikowej, lub wytworzą się gazy, które uruchamiają zabezpieczenie ciśnieniowe kondensatora.
W aktualnie dostępnych kondensatorach te zjawiska są nieodwracalne i niszczą bezpowrotnie kondensator.
Kondensator Zvar® jako jedyny na świecie posiada unikatowy system zabezpieczenia wymagany normą EN 60831-1, w którym dodatkowo:

 • zadziałanie któregokolwiek zabezpieczenia nie powoduje odkształcenia obudowy
 • posiada znormalizowaną wkładkę bezpiecznikową dającą pewność zadziałania przy odpowiednio wysokim prądzie przeciążenia
 • posiada wewnętrzną membranę, z mechanizmem rozłączającym migowo w momencie pojawienia się wewnętrznego ciśnienia
 • jako jedyny kondensator zalany żywicą posiada wewnętrzną komorę pod membraną dającą możliwość zbierania się gazów reagującą na różnicę ciśnień w stosunku do ciśnienia otoczenia(atmosferycznego)
 • konstrukcja mechanizmu zabezpieczenia umożliwia dostęp powietrza atmosferycznego do membrany wewnętrznej, co daje dobre odprowadzenie ciepła w obrębie membrany, jednocześnie utrzymując stałe ciśnienie atmosferyczne nad membraną
 • w przypadku wielu anomalii zachodzących w pracującym kondensatorze nasz mechanizm jako jedyny na świecie nie uszkadza nieodwracalnie kondensatora, żadna część mechaniczna. lub elektryczna nie zostaje zniszczona poza wkładką bezpiecznikową, która może ulec przepaleniu
 • każdy kubek jednofazowy kompletnego kondensatora posiada swoje indywidualne zabezpieczenie, dlatego jeżeli zostanie trwale uszkodzony pozostałe dwa nieuszkodzone kubki mogą zostać wykorzystane przy kompletowaniu nowego kondensatora.

Zabezpieczenie wewnętrzne - opis działania

Zabezpieczenie pojedynczego modułu kondensatora Zvar® posiada wewnętrzną membranę zbudowaną z elastycznego Polipropylenu. Pod membraną znajduje się komora, w której zbiera się ewentualny gaz powstający w procesie regeneracji uszkodzonej przebiciem zwijki. Po osiągnięciu zakładanego ciśnienia krytycznego pod membraną - membrana przeskakuje migowo, popychając trzpień dociskający uchwyt z bezpiecznikiem kondensatora. Uchwyt bezpiecznika znajduje się pomiędzy dwiema sprężynami mocniejszą i słabszą, jeżeli trzpień jest w pozycji wyjściowej mocniejsza sprężyna dociska bezpiecznik do zacisków kondensatora. Jeżeli trzpień zostaje wypchnięty, mocniejsza sprężyna zostaje całkowicie wyluzowana, dzięki temu słabsza sprężyna odepchnie natychmiast bezpiecznik cylindryczny od zacisków powodując rozłączenie zwijki kondensatora.
Kondensator Zvar® jako jedyny po zadziałaniu zabezpieczenia ciśnieniowego, lub przepaleniu bezpiecznika ma możliwość Regeneracji. Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań stwierdzono, iż ilość możliwych do przeprowadzenia regeneracji jest zależna od typu powstałych uszkodzeń, wynikająca głównie z warunków pracy kondensatora. Operacja regeneracji może zostać wykonana wyłącznie przez producenta, po sprawdzeniu stanu zabezpieczenia, oraz wykonaniu testów typu zgodnie z normą EN 60831-1.

Informacje techniczne

Podłączenie

*Umieszczenie uchwytów montażowych w górnej, oraz dolnej części kondensatora stwarza bardzo proste i dogodne warunki montażu i podłączenia.
*Przyjęty system zacisków w postaci wyprowadzonych szyn miedzianych zakończonych zaciskami z śrubami M8, z rozstawem zacisków 39 mm pozwala na pewne i wygodne podłączenie nawet najgrubszych przewodów zasilających.
*Kondensatory Zvar® posiadają podwójną klasę izolacji przez co nie jest wymagane ich uziemienie.
*Zastosowany system wewnętrznych zacisków w postaci zalanych nakrętek M6 w poszczególnych kubkach umożliwia szybkie i pewne połączenie poszczególnych ogniw w cały zestaw kondensatora, przy jednoczesnym wyprowadzeniu podłączeń na zaciski przyłączeniowe kondensatora.
*Kondensatory posiadają możliwość wyprowadzenia: dwóch końcówek(jednofazowe), trzech końcówek (standardowe połączenie w trójkąt), lub wyprowadzenie sześciu końcówek dające możliwość dowolnej konfiguracji przez użytkownika.

Instalowanie

Budowa modułowa (nawet w przypadku jednostek o dość dużej mocy) ułatwia instalację, i jednocześnie pozwala znacznie zredukować wymiary budowanych urządzeń.
Obudowa z tworzywa sztucznego jest odporna na działanie warunków atmosferycznych i działanie powszechnie stosowanych rozpuszczalników.
Kondensator Zvar® jest więc doskonale dostosowany do zainstalowania w środowisku korozyjnym. Może być stosowany w warunkach zewnętrznych w pozycji zaciskami skierowanymi w dół (usunąć) , montowany z dodatkową pokrywą zacisków.

Rezystory rozładowcze

Wykonane zgodnie z normą IEC6083-1 Listopad 2002 - rozdział 22
Wbudowane w kubku, powodują rozładowanie do napięcia mniejszego niż 75V w ciągu trzech minut po odłączeniu od sieci.
W przypadku potrzeby skrócenia czasu rozładowania poniżej jednej minuty należy dodatkowo podłączyć do zacisków kondensatora rezystory 100kΩ/5W, lub dedykowanie dławiki szybkiego rozładowania ZenDISCHARGE, pozwalające na rozładowanie kondensatora w czasie poniżej 5s.

Współczynnik strat

W zależności od mocy, kondensatora Zvar® współczynnik strat wewnętrznych zawiera się w granicach tg=(0,15÷0,30)×10-3. Ta wartość odpowiada mocy strat elektrycznych mniejszych niż 0,30W na 1kvar, wliczając w to straty na rezystorach rozładowczych.

Pojemność

Dopuszczalna tolerancja pojemności zgodnie z normą IEC60831-1 wynosi ±5% pojemności znamionowej. Zastosowanie nowoczesnej technologii produkcji pozwala na standardowe utrzymanie tolerancji w granicach ±1%.
Wpływ temperatury na zmianę pojemności jest znikomy, przyjmuje się ze w przedziale temperatur 20÷50°C pojemność pozostaje stała. Technologia produkcji zapewnia, że w czasie życia kondensatorów Zvar® spadek pojemności jest znikomy.

Normy

Kondensatory Zvar® spełniają normy:

 • norma europejska: EN60831-1 i 2
 • norma międzynarodowa: IEC 60831-1 i 2

Podsumowanie cech charakterystycznych kondensatorów modułowego Zvar®

*Podwójna izolacja - niewymagane uziemienie, brak części metalowych obudowy i tym samym zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa.
*Całkowicie suchy, bez impregnatów - nie istnieje ryzyko wycieku, zapalenia.
*Dowolne położenie pracy.
*Obudowa - samogasnący poliamid (w klasie V0) wzmocniony włóknem szklanym. Wytrzymała zwarta budowa odporna na korozję, możliwość montażu na zewnątrz.
*Budowa modułowa - połączenia między wewnętrznymi elementami kondensatora są zalewane żywicą (brak ryzyka korozji, odkręcania, grzania).
*Pokrywanie zwijek żywicą zapewnia, że powietrze czy też wilgoć nie mają dostępu do okładzin kondensatora. Cecha ta gwarantuje wysoką jakość i stabilność parametrów.
*Wewnętrzne zabezpieczenia elektryczne dla każdej jednofazowej zwijki:

 • samoregenerujący, metalizowany film polipropylenowy,
 • znormalizowana bezpiecznikowa wkładka topikowa, I1>80kA
 • membrana nadciśnieniowa z mechanizmem odłączającym wkładkę topikową
 • unikatowa możliwość regeneracji uszkodzonego modułu

 Dane kontaktowe

ZENEX Sp. z o.o.

ul. Wiosenna 35, 63-200 Jarocin
tel. +48 691-911-181
+48 603-590-008
+48 62 747 32 77
fax +48 62 747 78 77
mail:  e-mail
NIP: 617-221-26-42
Zenex.pl ver. 1.3.0 © 2013